[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Un Paște special cu Turbo Chef Supersonic

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”15001″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.new.tupperwareazurit.ro/product/turbo-chef-supersonic/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Castigatorii sunt: 🎉 Maria Macovei 🎉 si 🎉 Daniella Gabriella 🎉” i_icon_fontawesome=”fas fa-gift” i_color=”turquoise” color=”turquoise” border_width=”4″ add_icon=”true”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”14922″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://www.new.tupperwareazurit.ro/product/turbo-chef-supersonic/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Un Paște special cu Turbo Chef Supersonic”

Art. 1 Organizatorul campaniei promoționale
Campania promoțională “Un Paște special cu Turbo Chef Supersonic”(„Campania Promoțională”) este organizată de SC Tupperware Azurit SRL, cu sediu la adresa: Piata Scolii nr.16 Rasnov, Brasov, Romania, email: contact@tupperwareazurit.ro.
1.2. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.tupperwareazurit.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2 Denumire. Durată. Locul desfășurării
2.1. Campania promoțională poartă denumirea “Un Paste special cu Turbo Chef Supersonic
2.2. Campania promoțională se desfășoară în perioada 14.04.2022 – 16.04.2022, ora 20:00, pe platformele de socializare Instagram si Facebook.
2.3. Promoția este valabilă numai în limita stocului disponibil al produselor ce participă la prezenta Campanie Promoțională.

Art. 3 Produsele participante la Campania Promoțională
3.1. Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă următoarele, (denumit în continuare “Produsele Campaniei Promoționale” sau „Premiul”), în condițiile menționate în prezentul Regulament:
2x Turbo Chef Supersonic 300ml / 10,8 x 9,2 cm
3.2. Produsele Campaniei Promoționale nu pot fi preschimbate în bani.

Art. 4 Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale și oferirea Premiilor
4.1. Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:
– să se înregistreze/conecteze în aplicația mobilă de socializare Instagram/Facebook sau pe desktop la www.instagram.com / www.facebook.com, unde persoanele dețin un cont;

– să intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/tupperwareazurit/ și să dea FOLLOW paginii @tupperwareazurit
– să intre pe profilul de Facebook https://www.facebook.com/Tupperware Azurit/ și să dea FOLLOW si LIKE paginii @Tupperware Azurit
– să eticheteze 2 prieteni care trebuie sa afle de acest concurs, se pot lasă mai multe comentarii pentru a mari șansele de câștig
– sa dea like postării

– OPȚIONAL, dar foarte apreciat ar fi să distribuie postarea la story etichetînd @tupperwareazurit/@Tupperware Azurit
– să aibă profilul de Instagram/Facebook public în data de 16 aprilie 2022, dată la care se vor extrage câștigătorii
4.2. La finalul concursului, se va realiza o tragere la sorți prin random.org sau prin platfroma de selectare commentpicker.com din care se vor extrage cate 2 câștigător și 2 rezerve, unul pentru Instagram respectiv unul pentru Facebook. Dacă, în termen de 48 de ore lucrătoare, câștigătorii nu vor putea fi contactați, ne rezervăm dreptul de a contacta rezervele.
4.3. Numele câștigătorilor vor fi făcute publice, pe pagina de Instagram/Facebook, in postarea concursului.
4.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorul nu poate fi contactat pentru acordarea Premiului. În această situație, Premiul neridicat nu mai este afectat Concursului, rămânând astfel în proprietatea Organizatorului.
4.5. La predarea Premiilor se va completa de către Organizator un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, Premiul câștigat, o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului în sensul în care îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării Premiului și semnătura acestuia.
4.6. Participantul la Concurs, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia Premiului.
4.7. Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.
4.8. Valoarea Premiilor oferite în cadrul Giveaway-ului este 490 lei, fiind reduse in aceasta perioada la 334 lei, TVA inclus (preț de listă).

Art. 5 Înmânarea premiului.
5.1. Câștigătorului desemnat prin tragere la sorți i se va transmite Premiul prin intermediul curierului numai după ce câștigătorul a fost confirmat și a transmis o copie lizibilă a cărții de identitate a acestuia și a semnat procesul verbal de predare-primire a Premiului.

Art. 6 Dreptul și condițiile de participare
6.1. Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, care își au domiciliul sau reședința în Romania (denumite în continuare „Participanţ̦i”).
6.2. Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.
6.3. Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

Art. 7 Protecția datelor cu caracter personal
7.1. Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale dar și pentru potențiale informări ulterioare asupra proiectelor in lucru ale Organizatorului.
7.2. Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea Campaniei Promoționale și anume:
Urgent Cargus S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/4892/2022, cod unic de înregistrare RO3541906, cu sediul social situat pe str. 11 Iunie, nr. 14, sector 4, București, România în calitate de firmă de curierat, care asigură livrarea comenzilor plasate de către participanții la Campania Promoțională.
7.3. Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată la sediul Organizatorului adresa societății comerciale sau adresa de comunicare a actelor a persoanei fizice sau la adresa de poștă electronică contact@tupperwareazurit.ro .
7.4. În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Nume și prenume;
(ii) Adresă de email;
(iii) Număr de telefon;
(iv) CNP;
(v) Adresă de livrare.
7.5. Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:
(i) organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale;
(ii) desemnarea și validarea participaților declarați câștigători;
(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Organizatorului.

Art. 8 Litigii
8.1. În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 9 Dispoziții finale
9.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe Campania Promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, fără a putea fi atrasă în acest caz răspunderea acestuia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe platforma online www.tupperwareazurit.ro ).
9.2. Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.
9.3. Orice contestare având ca obiect Campania Promoțională poate fi formulată la următoarea adresa de email: contact@tupperwareazurit.ro .
9.4. Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe platforma online www.tupperwareazurit.ro sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea promoției, iar tentativa de fraudă va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
9.5. În cazul în care există situații de fraudă identificate, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula comenzile fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
9.6.Prezentul Regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din “Termeni și Condiții” de pe www.tupperwareazurit.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.tupperwareazurit.ro[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]